Wat betekenen de letters ‘EA’ of ‘AP’ op een grafisch werk?

De afkorting EA (épreuve d’artiste) in het Frans of AP (artist proof) in het Engels wordt gebruikt om de exemplaren aan te duiden die bovenop de geplande oplage gedrukt worden. Ze verschillen in geen enkel opzicht van de andere exemplaren. In principe zijn ze voor de kunstenaar zélf bestemd en vormen ze vaak een deel van zijn honorarium. Hij kan ze uiteraard ook in de handel brengen.
De regel is uiteraard wel dat het aantal AP of EA slechts een klein percentage van de reguliere oplage mag uitmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *