Deze afkortingen zijn eigenlijk bedoeld om te kijken wat de status is van de drukwerken die gemaakt worden maar tegenwoordig wordt deze term gebruikt voor exemplaren die voor de artiest zelf of voor de drukken bedoeld zijn voor in het eigen archief. Vaak zijn deze exemplaren ook genummerd en in zeer beperkte oplage beschikbaar. Regelmatig worden deze oplage met Romeinse cijfers genummerd maar dat gebeurt niet altijd. Afgezien van een ander nummernotering, verschillen ze dus tegenwoordig in geen enkel opzicht van de andere genummerde exemplaren.

In principe zijn deze zeefdrukken/lithografieën voor de kunstenaar of drukker zelf bestemd en vormen ze vaak een deel van zijn honorarium. Hij kan ze uiteraard ook in de handel brengen. Sommige verzamelaars hechten extra waarde aan de EA en AP zeefdruk, omdat men ervan uitgaat dat ze uit de handen van de artiest zelf komen.

De ongeschreven regel is uiteraard wel dat het aantal AP of EA slechts een klein percentage van de reguliere oplage mag uitmaken. De exacte aantallen zijn in de Catalogue Raissonné gedocumenteerd, inclusief alle EA, HC en of AP versies.