1991

Oplage 7/125

Bladformaat 73 x 55 cm

Beeldformaat 55 x 43 cm