Ingelijst plusminus 62 x 75 cm

 

Biografie Harry Maas
De schilder Harry Maas (1906-1982) of voluit Harry Frans Hubert Maas kreeg als jongen tekenlessen en sluit zich op latere leeftijd aan bij verschillende kunstkringen. Eén daarvan is de Eindhovensche Schetsclub waar onder andere naaktmodellen worden getekend. Harry Maas z’n werken zijn regelmatig op exposities en tentoonstellingen van de verenigingen te zien, evenals op landelijke tentoonstellingen. Vanaf de jaren ’50 exposeert Harry Maas weinig, zijn schilderijen verkoopt hij via verschillende kunsthandelaren.’Tot het werk van Harry Maas behoren verschillende portretten, naakten, stadsgezichten en enkele landschappen.

 

In 1940 wordt hij met andere Eindhovenaren lid van de Bredasche Kunstkring, met welke kring hij ook enkele keren exposeert. Op de landelijke tentoonstellingen Onze kunst van heden (Amsterdam 1939) en Kunst in Vrijheid (Amsterdam 1945) is hij met werk vertegenwoordigd. Na de Tweede Wereldoorlog doet hij als lid van Kunstkring De Kempen mee aan de beeldende kunsttentoonstellingen en de laatste van de Eindhovense Schetsclub bij Pijnenborg in 1949. Daarna is hij “wars” van exposeren, omdat hij geen werk op voorraad zou hebben. Veel verkoopt hij via de kunsthandels Roelofs in Amsterdam en Beckers in Eindhoven. Een meer voor de handliggende reden is, dat andere opvattingen in de kunst zich aandienen en er in recensies meer kritiek op zijn werk doorklinkt, waarbij het feit dat hij bij het bombardement op 6 december 1942 één oog verloren heeft, heeft misschien zijn artistieke prestaties beïnvloed. Na de dood van zijn vader verhuist Harry van de Akkerstraat 23 naar de Ooistraat 25 en omstreeks 1970 betrekt hij een huis op de Kleine Berg 79. Hoewel de Schetsclub officieel in 1969 ter ziele gaat, blijft hij met een groepje vrienden, Kees Houtman, Jan Louwers, Karel Vermeeren en Sjef van der Voort, wekelijks naar model tekenen. In 1974 trouwt hij te Nijmegen met de jongere, naïeve kunstschilderes Netty (Antoinette Cecilia Catharina) Michels (1919-1995), die al jaren bij hem komt en hem helpt. Op 4 juni 1982 overlijdt Harry Maas in Eindhoven en wordt op het Catharinakerkhof begraven. In de jaren dertig krijgt Harry Maas bekendheid als tekenaar en als schilder van portretten en figuurstukken. Daarnaast maakt hij linosneden en begint te etsen. Zijn voorkeurmodel – en grote liefde – is Jeanne (Adriana Maria) van den Bogaard (1913-2003). De liefde is niet wederzijds maar toch blijven ze altijd met elkaar bevriend evenals met haar tweelingzus Mary (Maria Adriana) van den Bogaard. In de oorlogsperiode heeft Harry veel stillevens gepenseeld. Omstreeks 1950 ontstaan er naar aanleiding van reizen naar Engeland en Parijs veel stadsgezichten en landschappen. Zijn passie voor locomotieven en stoomtrams krijgt in zijn oeuvre een vaste plaats, al dan niet gestoffeerd met modieus geklede, bevallige (school)meisjes. Het vrouwelijk – halfgekleed of pikant – naakt loopt als een rode draad door zijn werk en de talloze, uitgewerkte naakten in olieverf, aquarel, zwart of rood krijt en de vlugge kwartierschetsen van voor hem poserende meisjes hebben Harry Maas zijn reputatie gegeven. Toch heeft dit soort erotisch getint werk de aandacht enigszins afgeleid van zijn werkelijke kunstenaarschap en kwaliteiten (bron: Museum Kempenland).