1983. Oplage van 3/25
Lijst 50,5 x 65,5 cm, beeldformaat 36 x 46 cm